รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะ

วันที่: 
05 พฤศจิกายน 2018

          วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมในบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑