ก.แรงงาน ประชุม คกก.อำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 61

วันที่: 
05 พฤศจิกายน 2018

          วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เข้าพิจารณาวาระการประชุมร่วมด้วย โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการสาธิตอาชีพอิสระและการจัดทำบัตรบิงโก ณ ห้องประชุม ศ.นิคม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

---------------------------------------

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ภาพ 

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ข่าว

5 พฤศจิกายน ๒๕๖๑