แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่า พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 3

              วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม“ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2 เนื่องในวันธรรมสวนะ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดป่าเทพนิมิต ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ได้ร่วมการสืบสาน ทำนุบำรุงยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และได้มีพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณศาลาท่าน้ำพรหมาสตร์ โดยมี นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย