ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก. กำหนดแผนตรวจราชการ ปี 2562

วันที่: 
30 พฤศจิกายน 2018

         วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1 /2561 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

---------------------------------------

 

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

30 พฤศจิกายน 2561