ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานประกอบกลุ่มเสี่ยง

               วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสลาลีย์  ชัยศิริวงษ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน  แรงงานจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้นางสาววรัญญา   สุทธหลวง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน  ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน  จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย  กิจการก่อสร้าง 1 แห่ง  กิจการโรงแรม/ที่พัก 3 แห่ง  กิจการ Recycle 1 แห่ง  กิจการขนส่งสินค้า  1 แห่ง  ลูกจ้าง จำนวน 100 คน แยกเป็น แรงงานไทย  จำนวน 74 คน แรงงานต่างด้าว  26 คน  ผลการตรวจ  ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ  การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย