สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อห่งชาติ พุทธศักราช 2561

               วันที่  5 ธันวาคม  2561 นางสาวสลาลีย์  ชัยศิริวงษ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการ  แทนแรงงานจังหวัดลำพูน  พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อห่งชาติ  พุทธศักราช 2561  เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคม  ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพุน  และเวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณเชิงสะพานท่านาง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์) เป็นประธานในพิธี