สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

               วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ภายในงานมีกิจกรรมเดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชั่นบนถนนเส้นหลักในตัวเมืองนครพนม การจัดนิทรรศการให้ความรู้ และการประกวดร้องเพลงต่อต้านคอร์รัปชั่นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา