ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันที่: 
07 ธันวาคม 2018

            วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ออลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

                                                                                                                                                                          DOWNLOAD IMAGES


--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์