ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดกิจกรรมครบรอบ ‘100 ปี ILO’

วันที่: 
04 มกราคม 2019
          วันนี้ (4 ม.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
4 มกราคม 2562