ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการเสี่ยงในพื้นที่

                วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงาน ปปส.ภ.๑ (ปทุมธานี) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการเสี่ยงในพื้นที่ โดยมีนายสงวนศักดิ์  ศรีวัฒนพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเสี่ยงระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการเสี่ยง เป็นต้น