ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง

               เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”    เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ไปขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  โดยมีนายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเดินรณรงค์ ดังกล่าวฯ ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ