ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

คณะผู้บริหารจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สสส. และกรมอนามัย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานในประเทศไทย

วันที่: 
11 มกราคม 2019

            วันที่ 11 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะบุคคลเข้าพบ ได้แก่ 1) นายโคจิ อาโอกิ ประธานกรรมการบริษัท ไอซิน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (PRESIDENT) นายริวอิชิ อาโอยามะ รองประธานกรรมการบริษัท ไอซิน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (VICE PRESIDENT INFORMATION SYSTEM DEPARTMENT HR & GA DEPARMENT) และคณะผู้บริหารจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2) นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ และ 3) แพทย์หญิง สาริษฐา สมทรัพย์ แพทย์ชำนาญพิเศษ กรมอนามัย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงานร่วมกัน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 

-----------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม - ภาพและข่าว/
11 มกราคม 2562