นรม. นำคณะรัฐมนตรีร่วมลงนามถวายพระพร ''ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์'' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

วันที่: 
07 กุมภาพันธ์ 2019

         วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรี นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

         ทั้งนี้ ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เนื่องจากทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒