ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ช่วยกงสุลรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ และ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานได้มากช่วยคณะทำงานฝ่ายกงสุล ณ สิงคโปร์เพื่อรณรงค์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยการลงทะเบียนเลือกตั้งแก่แรงงานไทย แม่บ้าน นักศึกษา และนักธุรกิจที่พำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสิงคโปร์ ณ ตึกโกเด้นมาย คอมเพล็กซ์ โดยเตรียมสู่การเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.