ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ประกันสังคม

วันที่: 
12 มีนาคม 2019

          วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

 

 

+++++++++++++++++++++++

สำนักงานประกันสังคม ภาพ/ข่าว

12 มีนาคม 2562