ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่เคาะ 46 จว.ไม่ขอขึ้น นัดใหม่ ปลายเม.ย.นี้

วันที่: 
13 มีนาคม 2019

          “จรินทร์ จักกะพาก” ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง เผย มติที่ประชุมยังไม่สรุปผลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ขอดูข้อมูลประกอบจากจังหวัดที่ไม่ขอปรับขึ้น 46 จังหวัด ให้บอร์ดนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นัดประชุมรอบหน้า ปลายเมษายนนี้

 

 

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลจากอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด โดยสรุปว่ามีจำนวน 46 จังหวัดที่ไม่ขอขึ้นค่าจ้าง ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างที่ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล มีมติเห็นชอบที่จะขอข้อมูลจากอนุกรรมการค่าจ้างทั้ง 46 จังหวัดมาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสรุปเหตุผลที่ไม่ขอปรับขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการได้มีข้อมูลเพิ่มเติมในการประกอบการตัดสินใจ
         นายจรินทร์ฯ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านนโยบาย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกที่ตึงตัว ประกอบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 46 จังหวัด ซึ่งต้องมีข้อมูลที่พร้อมและมีความรอบด้านมาประกอบการตัดสินใจให้คณะกรรมการค่าจ้างเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม
         สำหรับการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละครั้ง จะพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ ดัชนีชี้วัดผู้บริโภค ราคาสินค้าภาพรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัด ประสิทธิภาพหรือความสามารถของผู้ประกอบการ และภาพรวมของจังหวัด นำมาประกอบกับภาพรวมของในระดับประเทศ ภาวะเศรฐกิจต่างประเทศที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามในปีนี้จะต้องพิจารณาการปรับค่าจ้างให้ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยรอบด้าน ทั้งตัวชี้วัดเศรษฐกิจไทย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศใกล้เคียงและเศรษฐกิจโลกด้วย ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างครั้งต่อไปจะกำหนดประชุมในปลายเดือนเมษายนนี้

----------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
13 มีนาคม 2562