ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มใหhประชาชน” และการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)

               วันนี้ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียน วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

               สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาด้านแรงงานแจกเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านต่างๆของสำนักงานแรงงาน ช่องการการติดต่อ ข้อมูลแนวทาง ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน