ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

               วันที่ 15 มีนาคม  2562 เวลา  10.00 น.  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2562   โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี     เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี