“บิ๊กอู๋”เปิดเวทีแข่งขันฝีมือแห่งชาติคนพิการ 222 คน ร่วมชิงชัย 20 สาขา ที่เมืองทองธานี

          รมว.แรงงาน เปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 คนพิการ 222 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน 20 สาขา วันที่ 24-25 เม.ย.นี้ ณ อาคาร 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี หนุนคนพิการมีทักษะมีอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (Abilympics Thailand 2019) ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกล่าวว่ากระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านอาชีพ และแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกทั้งยกระดับฝีมือคนพิการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
         พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า คนพิการเป็นกำลังแรงงานสำคัญของไทยและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้คนพิการมีใจรักในงานและอาชีพและสนใจที่จะเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมืออย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร้รอยต่อและเป็นรูปธรรม
         นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ ว่ากระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล เป็นการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไปและให้สังคมเห็นคุณค่าความสามารถและให้โอกาสในการประกอบการอาชีพ
         การแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น 20 สาขา โดยในวันที่ 24 เม.ย.62 มีการแข่งขันจำนวน 10 สาขา ได้แก่ สาขาเย็บปักถักร้อย ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบายสีบนผ้าไหม ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ถ่ายภาพในสตูดิโอ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับพื้นฐาน ออกแบบสิ่งพิมพ์ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บเพจ ถักโครเชต์ และในวันที่ 25 เม.ย.62 จะมีการแข่งขัน10 สาขา ได้แก่ สาขาสานตะกร้า ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพื้นฐาน วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา ออกแบบคาแรคเตอร์ ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด และถักนิตติ้ง เป็นต้น มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่งทั่วประเทศจำนวน 222 คน ทั้งนี้จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในวันที่ 26 เมษายนนี้

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ข้อมูล/
24 เมษายน 2562