รองปลัดแรงงาน เปิดงาน “การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปีที่ 7”

วันที่: 
25 เมษายน 2019

          วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดงาน “การจัดการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 7 (Cabling Contest 7)” ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ด้านไอที การยกระดับฝีมือเยาชนคนไทย และเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในทุกภูมิภาคได้แสดงความสามารถ เพื่อเป็นการต่อยอดความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น 

 

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ – ข่าว

25 เมษายน 2562