"ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน" หารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และตรวจเยี่ยม สนร.สิงคโปร์

วันที่: 
30 เมษายน 2019

         วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จากนั้น เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้พบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โอกาสนี้ได้มอบนโยบายและรับฟังบรรยายภารกิจของสำนักงานฯ ณ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

 

-------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
เฉลิมพล เนียมสกุล - ภาพ/
30 เมษายน 2562