รมว.แรงงานลงนามแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ ๑๒๖ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามในสมุดแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ ๑๒๖ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้การต้อนรับ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ

 

 

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
3 พฤษภาคม 2562