ก.แรงงาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่: 
06 พฤษภาคม 2019
 
 
          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยเต็มยศจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน จำนวน 500 คน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ บริเวณป้อมภูผาสุทัศน์ 2 ฝั่งถนนมหาราช กรุงเทพมหานคร
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
5 พฤษภาคม 2562