"บิ๊กอู๋" นำผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่: 
08 พฤษภาคม 2019

             เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

            โอกาสนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้เป็นประธานนำผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ความว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่มาพร้อมกัน  ณ ที่แห่งนี้ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมด้วยพิพิธพร (พิ-พิด-ทะ-พร) มงคล อันโอภาสไพบูลย์ สถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร พระเกียรติคุณเกริกไกร ขจายขจร ทรงพระเกษมสุขสำราญพระราชหฤทัย พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ”

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

-------------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒