แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ประกันสังคม ประจำปี 2562 และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค

                วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 : 10.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ประกันสังคม ประจำปี 2562 และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค ระหว่าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล กับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ เทศบาลตำบลลำนารายณ์  จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี