‘ก.แรงงาน’ ร่วมแสดงความยินดี ‘ปลัดแรงงานคนใหม่’

วันที่: 
15 พฤษภาคม 2019
 
 
          วันนี้ (15 พ.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
15 พฤษภาคม 2562