สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้บริหาร และพนักงาน/ลูกจ้าง บริษัท ซาบิน่า จำกัด (สาขานางรอง) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ To be number one

               วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้บริหาร และพนักงาน/ลูกจ้าง บริษัท ซาบิน่า จำกัด (สาขานางรอง) จำนวน ๓๐๐ คน เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒