แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ณ บ้านบางประดู่ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ควบคู่ไปกับกิจกรรมพิธีเปิด (Kick off) ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย