นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ช่วย ลงพื้นที่ดูสถานที่ สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

               วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ช่วย ลงพื้นที่ดูสถานที่ สำหรับจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย...นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา นายอำเภอนากลาง ให้การต้อนรับ และพาดูสถานที่