‘ก.แรงงาน’ ร่วมแสดงความยินดี ‘อธิบดี กพร. คนใหม่’

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2019
          วันนี้ (16 พ.ค. 62) เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
16 พฤษภาคม 2562