สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "จังหวัดฉะเชิงทรา บำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดบางผึ้ง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา