สรจ.อุตรดิตถ์ ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ หจก.เอส.พี.ไอซ์ (2556) บจก.วานิช บจก.ที พี โรจิทรานส์ และลูกชิ้น พล. เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 4 แห่ง

               วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมและการออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หจก.เอส.พี.ไอซ์ (2556) บจก.วานิช บจก.ที พี โรจิทรานส์ และลูกชิ้น พล. เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 4 แห่ง