แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน