ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่: 
17 พฤษภาคม 2019

          วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

17 พฤษภาคม 2562