นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านควน-ประกอบ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

                วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยนางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านควน-ประกอบ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง