นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบสถานประกอบการที่ดำเนินการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการฯ

               วันนี้ (๑๖ พ.ค. ๖๒)  “เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” นางจารุณี เขมะรังษี  แรงงานจังหวัดลำปางพร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบสถานประกอบการที่ดำเนินการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อติดตามการดำเนินงาน การให้คำปรึกษาของชมรมฯ ตามแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE), มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และให้คำแนะนำข้อมูลด้านแรงงานแก่ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ๑. บริษัท ศิรินุวัฒน์  จำกัด  ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอลวู้ด แฟคตอรี่ จำกัด ๓. บริษัท เอส พี พี เซรามิค จำกัด