สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

                วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวประภาพร สิงห์ทอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ กองพันทหารช่าง ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์