ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำงานแบบบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากับหน่วยราชการจังหวัดนนทบุรี ณ วัดศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

                วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และสํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ทำงานแบบบูรณาการ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่เช้าโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา หลังจากนั้นมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณลานวัด ปัด กวาด เช็ด ถู เก็บขยะ เศษใบไม้แห้ง บริเวณรอบวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2562 คือต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นใม้ประจำรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้มาร่วมงานประมาณ 120 คน