สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมบูรณาการตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลจังหวัดระยอง ณ บริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดระยอง

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวกรจิรัฎฐ์ พงจันทร์ศธร  แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  บุญถนอม นักวิชาการแรงงาน  บูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองกำกับการตำรวจน้ำ  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง 1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 โดยตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ณ บริเวณพื้นที่ทะเลจังหวัดระยอง ตรวจพบเรือประมงทะเล จำนวน 1 ลำ คือ เรือโชคกรวิชญ์ 2 มีลูกจ้างรวม 5 คน สัญชาติไทย 1 คน กัมพูชา 4 คน จากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี  ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ไม่พบการใช้สารเสพติด และไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด