สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

               เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว