สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 : 09.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติ  การร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธานการประชุม