สรจ.นครสวรรค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสถานที่  จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์