สรจ.เลย เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา/กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ (วันวิสาขบูชา)/พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ พุทธาภิเษกพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย