ก.แรงงาน อบรม ‘จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2/61’

วันที่: 
10 มิถุนายน 2019
 
          วันนี้ (10 มิ.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่น 2/61 โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 500 คน เข้าร่วมรับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
10 มิถุนายน 2562