นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 และกิจกรรมสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 และกิจกรรมสัปดาห์รวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดพัทลุง โดยนางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมงานแถลงข่าวฯ และมอบของรางวัล (ตู้เย็น) จำนวน 1 หลัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง