สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)