ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน พบปะอาสาสมัครแรงงานไทยในบาห์เรน ร่วมมือสถานทูตฯ ดูแลแรงงานใกล้ชิด

วันที่: 
25 มิถุนายน 2019

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมดูแลและลงทะเบียนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในบาห์เรน พบว่า มีแรงงานไทยเข้าไปทำงานในบาห์เรน 1,742 คน ผิดกฎหมาย 71 คน พบปะผู้ประกอบการร้านอาหารไทย สมาคมพ่อครัวไทยกรุงอาบูดาบีและอาสาสมัครแรงงาน รับทราบสถานการณ์ด้านแรงงาน พร้อมทำงานร่วมสถานทูตฯ อย่างใกล้ชิด

 

 

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย และนายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยม Labour Market Regulatory Authority (LMRA) ราชอาณาจักรบาห์เรน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล ออกใบอนุญาตทำงานและให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานแก่แรงงานต่างชาติแบบครบวงจร โดยมี Ausamah Adulla Al Absi (CEO) ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานในการควบคุมดูแลและลงทะเบียนแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานที่ราชอาณาจักรบาห์เรน ในส่วนข้อมูลของหน่วยงาน LMRA ได้นำเสนอจากฐานข้อมูล พบว่ามีแรงงานไทยเดินทางเข้ามาทำงานที่ราชอาณาจักรบาห์เรน จำนวน 1,742 คน และเป็นแรงงานผิดกฎหมายจำนวน 71 คน
        ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เดินทางไปพบผู้ประกอบการร้านอาหารไทย สมาคมพ่อครัวไทยกรุงอาบูดาบีและอาสาสมัครแรงงาน ณ ร้านอาหาร Desert Lotus โรงแรม One to One หลังจากนั้น ได้พบปะและหารือข้อราชการกับ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และความร่วมมือในการทำงานของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งทราบว่าฝ่ายแรงงานฯ ได้มีการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีได้อย่างดี
          ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 4,451 คน เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 2,888 คน ผิดกฎหมาย 1,563 คน ในตำแหน่งงานก่อสร้าง พนักงานนวดสปา พ่อครัว/แม่ครัว มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 15,000 บาท

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล - ภาพ/
25 มิถุนายน 2562