ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก. กำกับ ดูแล และติดตาม การดำเนินการศูนย์บริการร่วม ก.แรงงาน’

วันที่: 
25 มิถุนายน 2019
          วันนี้ (25 มิ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตาม การดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยพิจารณา เรื่อง สำนักงานแรงงานจังหวัดของบประมาณในการปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเพิ่ม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
25 มิถุนายน 2562