ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ก.แรงงาน” บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชา

วันที่: 
26 มิถุนายน 2019

          วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อม นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ “รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอน “การรับงานไปทำที่บ้าน” ณ กลุ่มพัดสานบ้านแพรก และกลุ่มมีดอรัญญิก รวยเจริญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยออกอากาศในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

 

 

-----------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

26 มิถุนายน 2562