ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน” ให้กับผู้เข้ารับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพัทลุง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง เขต 1

                วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา  แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน” ให้กับผู้เข้ารับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 ตามโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพัทลุง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง เขต 1